Diabetes Information (Vietnamese / Tiếng Việt)

            

Download: Bệnh tiểu đường là gì? (What is diabetes?)

         

Download: Các lựa chọn thức ăn cho bệnh nhân tiểu đường  (Food choices for people with diabetes) 

              

Download: Khỏe mạnh cùng bệnh tiểu đường (Staying well)  

Download: Theo dõi đường trong máu (đường huyết) (Blood glucose monitoring)

          

Download: Các thuốc trị tiểu đường loại 2 (Medications for type 2 diabetes)

     

Download: Insulin và bệnh tiểu đường  (Insulin and diabetes)

  

Download: Hypoglycaemia (chứng hạ đường huyết) và bệnh tiểu đường (Hypoglycaemia and diabetes) 

Download: Hoạt động thể chất và tiểu đường loại 2 (Physical activity and diabetes)

              

Download: Những ngày bệnh và tiểu đường loại 2 (Sick days and type 2 diabetes)

         

Download: Chứng trầm cảm và bệnh tiểu đường  (Depression and diabetes)